پسیو

آوریل 27, 2017

معرفی FTTH و FTTX (Fiber To The x)

معرفی FTTH و FTTX (Fiber To The x) دلایل روی آوردن به تکنولوژی فیبر نوری (پروژه FTTx ) Øمحدودیت های سرعت شبکه مسی Øهزینه های نگهداری […]