android project
  • سلام , اندروید

    معرفی برنامه نویسی اندروید با  زامارین آموزش بخش سلام , اندروید شامل دو قسمت است , ما اولین برنامه زاماری ...

    معرفی برنامه نویسی اندروید با  زامارین آموزش بخش سلام , اندروید شامل دو قسمت است , ما اولین برنامه زامارین اندرویدمان را با استفاده از زامارین استدیو یا ویژوال استدیو ایجاد می کنیم و مفاهیم اساسی در ت ...

    بیشتر بخوانید