اسپلیتر
  • چراغ ADSL روی مودم

     چراغ ADSL روی مودم روی دستگاه مودم adsl چندین چراغ وجود دارد که هر کدام معرف یک از ارتباط های مودم می با ...

     چراغ ADSL روی مودم روی دستگاه مودم adsl چندین چراغ وجود دارد که هر کدام معرف یک از ارتباط های مودم می باشد . چراغ ADSL (LINK , STATUS , DSL): این چراغ نشان دهنده ارتباط فیزیکی بین دستگاه مودم تا شرکت ...

    بیشتر بخوانید