زامارین فرم

بخش 1: توسعه موبایل چند سکویی و مشکلات آن

بخش 1: توسعه موبایل چند سکویی و مشکلات آن
توسعه موبایل چند سکویی صنعت کامپیوترهای شخصی یک تغییر بزرگ را در سالیان اخیر تجربه کرده است. البته کامپیوترهای رومیزی هنوز وجود دارند , آن ها برای وظایفی که به کیبورد و ص...
بیشتر بخوانید

بخش 1:چگونه زامارین فرم کار می کند

بخش 1:چگونه زامارین فرم کار می کند
چگونه زامارین فرم کار می کند؟ لذت زیادی در برنامه نویسی است. در آنالیز کردن مسئله , تقسیم کردن آن به چند قسمت , فرمول بندی کردن راه حل , پیدا کردن یک استراتژی , رسیدن به...
بیشتر بخوانید